سفارش سرویس جدید

برای مشاهده سرویس ها و محصولات ما فرم سفارش را مشاهده نمایید.همچنین مشتریان فعلی میتوانند افزونه ها و سرویس های ویژه را از اینجا سفارش دهند.

حسابتان را مدیریت کنید

آیا درحال حاضر نزد ما ثبت نام کرده اید؟ اگر اینطور است برای ورود به بخش کاربران بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا بتوانید حساب و سرویس های خود را مدیریت کنید.

آخرین اخبار

Maintenance Scheduled in Jan 18th, 2020 14 Jan 2020

Hi,

Due to emergency problem with router, we will have to reboot these servers to update firmware.

Datet ime: 14h00 UTC Jan 18th, 2020.

Data center: Canada/Quebec - CA_25 - CA_26 - CA-27

Our services in this data center will have some downtime upto 30 minutes.

Thank you so much,


Merry Christmas and Happy New Year 2020 25 Dec 2019

Hello,

Our billing/sales team will not work during the holiday. All your request will be processed after this holiday.

Our monitor system is still working.

All our staffs will come back after the holiday and work normally from Jan 2nd, 2020.


We have new data center in Netherlands - Amsterdam 3 Mar 2019

Hi,

We expand our services to Netherlands - Amsterdam. You can now order a service in Amsterdam - Netherlands.

The same price with all other data center.